Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk
Ak ste minimálne tretiaci na vysokej škole alebo už pracujete a v tomto roku dosiahnete vek najviac 35 rokov, chcete profesionálne rásť, spoznať ďalších kolegov z profesionálnej sféry – ponúkame vám zaujímavú možnosť prezentovať svoju vlastnú odbornú prácu pred rovesníkmi i odborníkmi, prípadne potenciálnymi zamestnávateľmi. V našej súťaži nikto neprehrá, pretože okrem ocenenia veľmi cenná pre každého mladého odborníka je nielen možnosť spoznať, na čom pracujú iní kolegovia, ale na konferencii máte jedinečnú možnosť stretnúť sa s profesionálmi z vodohospodárskej praxe, konzultovať s nimi, získať nové odborné kontakty i inšpiráciu. Neváhajte a zapojte sa do 16. ročníka súťaže Konferencia mladých vodohospodárov.

Prihláste svoju odbornú prácu z oblasti vodného hospodárstva, hydrológie, meteorológie alebo klimatológie do súťažnej Konferencie mladých odborníkov 2017.

Organizátorom súťaže je Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve (ZZVH), ktoré pod hlavičkou KONFERENCIA MLADÝCH ODBORNÍKOV už tradične spája tri rovnocenné súťaže – Konferenciu mladých vodohospodárov, Konferenciu mladých hydrológov a Konferenciu mladých meteorológov a klimatológov.

Cieľom súťažnej Konferencie mladých vodohospodárov je prezentácia výsledkov prác mladých vodohospodárov. Konferenciu založilo ZZVH v roku 2002 ako spomienku na akademika Ota Duba, významného vodohospodára, pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Tohto roku sa súťaž o najlepšiu vodohospodársku prácu uskutoční 9. novembra 2017 počas Týždňa vedy a techniky. Najlepšie práce budú ocenené finančnou odmenou vo výške 100 €.

Nenechávajte si prípravy na súťaž na poslednú chvíľu a už teraz myslite na svoju profesionálnu budúcnosť. Mnohí vážení odborníci v oblasti vodného hospodárstva naštartovali svoju kariéru práve úspechom v tejto súťaži. Do súťaže môže prácu prihlásiť jednotlivec aj autorský kolektív. Podrobnosti o súťaži ako aj jej štatút nájdete na webovej stránke organizátora TU.
 
Prihlaste_sa