Ministerstvo životného prostredia SR:
Odborový zväz drevo, lesy, voda:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť:
Global water Partnership:
Asociácia vodárenských spoločností:
Slovenská technická univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita:
Asociácia čistiarenských expertov SR:
 

Memorandá