Svetový deň vody 2017


Tohtoročný Svetový deň vody členovia ZZVH oslávili 23. marca 2017 v bratislavskej Inchebe v priestoroch EXPO Klubu počas veľtrhu Coneco, racioenergia a voda.

Na slávnostnom stretnutí pri príležitosti sviatku vody pod záštitou ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa sa zúčastnili odborníci vo vodnom hospodárstve, zástupcovia štátnej správy a akademickej obce. Pozvanie prijala a účastníkov pozdravila i ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla. S príhovorom vystúpila i predsedníčka Výkonnej Rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Ľubica Kopčová a prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha.
Slávnostné stretnutie sa nieslo v duchu tohtoročnej kampane, ktorá má za cieľ upriamiť pozornosť ľudí na spôsob, ako znížiť množstvo odpadových vôd a ako tieto znova využiť.

Súčasťou podujatia bolo i odovzdanie ocenenia víťazom výtvarných prác súťaže stredných umeleckých škôl. Za dielo Bez vody sme nič si v konkurencii 111 výtvarných prác Cenu MŽP SR z rúk Norberta Kurillu prevzala Erika Kolláriková zo Strednej umeleckej školy L. Bielika v Leviciach. Cenu ZZVH odovzdala predsedníčka výkonnej rady Ľubica Kopčová študentke Eve Antalovej za dielo Aj málo sa počíta. Stanislav Hreha Cenou AVS odmenil prácu nazvanú Riečny strom od Terézie Popelkovej zo Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave.

Svetový deň vody neformálnym spôsobom mohli návštevníci veľtrhu prežiť aj s vybranými členmi ZZVH a to v stánku MŽP SR, kde svoju činnosť a aktivity prezentoval Slovenský vodohospodársky podnik, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav a Vodohospodárska výstavba.
 
TH_Svetovy_den_vody_2017_1 TH_Svetovy_den_vody_2017_10 TH_Svetovy_den_vody_2017_11 TH_Svetovy_den_vody_2017_2
TH_Svetovy_den_vody_2017_3 TH_Svetovy_den_vody_2017_4 TH_Svetovy_den_vody_2017_5 TH_Svetovy_den_vody_2017_6
TH_Svetovy_den_vody_2017_7 TH_Svetovy_den_vody_2017_8 TH_Svetovy_den_vody_2017_9