Pozývame Vás na spoločné a medzinárodné vedecké podujatie s názvom Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015, ktoré sa uskutoční v termíne od 6. do 8. októbra v Bratislave.

Prílohy:
•  1. cirkulár v SJ
•  1. cirkulár v AJ
•  Predbežná prihláška v SJ
•  Predbežná prihláška v AJ


Partneri projektu:
Zduženie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
www.zzvh.sk

Výskumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
www.vuv.cz

Výskumný ústav vodného hospodárstva
www.vuvh.sk

Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
www.bme.hu

Institut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
www.imgw.pl

International Visegrad Fund
www.visegradfund.org