intro
Oslava Svetového dňa vody
V hoteli Pod lipou v Modre sa dňa 21. marca 2019 konalo slávnostne stretnutie vodohospodárov, nad ktorým prevzal záštitu podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos.

Podujatie organizovalo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku spoločne s Asociáciou vodárenských spoločností pri príležitosti osláv Svetového dňa vody. 

Pozvanie na oslavu, ktorá sa viazala na to najcennejšie čo máme  prijali aj vzácni hostia: štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Norbert Kurilla a riaditeľka Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR Jarmila Božíková, ktorí prítomných pozdravili aj prostredníctvom svojich príhovorov. 

Stretnutie by sa azda ani nemohlo konať bez osobnej účasti hostiteľov, ktorými boli predsedníčka Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ľubica Kopčová a prezident Asociácie vodárenských spoločností a generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislav Hreha.

Organizácia spojených národov každoročne vyhlasuje tému Svetového dňa vody. Pre rok 2019 je ňou Voda pre všetkých, a to v kontexte naplnenia Cieľa 6 Agendy pre udržateľný rozvoj 2030: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých. Poukazuje pritom na nedostatok  vody vo svete, najmä v rozvojových krajinách. Na stránkach UN Water sa môžeme  dočítať o tom koľko ľudí trpí nielen tým, že najbližšie zdroje vody, na ktoré sú odkázaní, sa nachádzajú príliš ďaleko od ich obydlí, ale aj ich nedostatočnou čistotou alebo dokonca škodlivosťou. Dozvedáme sa tiež o vyčlenených skupinách a dôvodoch tejto nespravodlivej marginalizácie. No čítame tu aj o  rôznych projektoch, aktivitách  a snahách urobiť život pre ľudí v týchto oblastiach aspoň trochu znesiteľnejším. Ich podtónom je solidarita s tými, ktorí nemali to šťastie ako my, a to iba preto, že sa narodili  do úplne iných klimatických podmienok, alebo v inej časti sveta.  A keby sme si Svetový deň vody pripomínali čo i len z tohto dôvodu, má jeho oslava zmysel.  

Súčasťou včerajšieho slávnostného podujatia bolo tiež odovzdávanie cien študentom stredných umeleckých škôl, ktorí sa zapojili do umeleckej súťaže. Vyhlasovateľmi súťaže boli Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností.   

Radi by sme úprimne poďakovali všetkým školám, ktoré sa zapojili do 8. ročníka súťaže a umožnili svojim študentom stvárniť motto: Voda pre všetkých spôsobom im vlastným. Vnímame za  tým aj to, že im na živote okolo seba a životnom prostredí záleží. A to nás teší. 

Podobne ako v predchádzajúcich siedmich ročníkoch myšlienkou súťaže bolo zobrazenie krásy vody v jej mnohorakých podobách. A aj tento rok nás ich diela zaujali svojou výnimočnosťou a sme radi, že študentov neobmedzila v kreativite ani zvolená technika, ktorou bola tentokrát  fotografia. I keď výber nebol jednoduchý, porota nakoniec rozhodla takto:

Cenu Ministerstva životného prostredia SR, ktorú odovzdal  št. tajomník Norbert Kurilla získal Sebastián Kvašňák zo Strednej umeleckej školy v Prešove za prácu „Najcennejšia pre všetkých“ 

Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva si z rúk generálnej riaditeľky Ľubice Kopčovej prevzal Milan Kollár zo Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby za dielo s hravým názvom „Bublinky“.

Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku odovzdala predsedníčka Výkonnej rady Ľubica Kopčová Petre Hrobárovej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej novej Vsi za fotografiu s podmanivým názvom „Chyť si ma“

Cenu Asociácie vodárenských spoločností si z rúk prezidenta asociácie Stanislava Hrehu prevzala Elizabeth Gálovej zo Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša – Hámre za trilógiu „Príbeh kvapky vody“.
Sme veľmi radi, že sme mohli byť aj tento rok účastní celosvetových osláv dňa vody, pretože sme presvedčení, že  práve jej dostupnosť a kvalita určujú podmienky existencie života na Zemi.
 
Mária Rimarčíková