Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
ZZVH
Partizánska cesta 69
974 98  Banská Bystrica
048/4142971-4
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk
Predseda Výkonnej rady : Ing. Ladislav Bariak
  ladislavbariak72@gmail.com
   
Podpredseda Výkonnej rady :  
   
   
Tajomník (sekretariát) : Mária Mandincová
  Združenie zamestnávateľov vo VH na Slovensku
  Nábrežie arm. Gen. L.Svobodu 5
  812 49 Bratislava
   
Adresa: Výskumný ústav vodného hospodárstva
  Nábrežie arm. Gen. L.Svobodu 5
  812 49 Bratislava
  Tel.:    +421 905 325 282
  Mobil: +421 918 936 216
  E-mail: maria.mandincova@vuvh.sk
   


Kontaktujte nás