Cena ZZVH

V mene všetkých organizátorov podujatia by som rada poďakovala všetkým zúčastneným za participáciu a spoluprácu pri príprave osláv Svetového dňa vody 2015. V piatok popoludní v rámci konania veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2015 bola organizátorom – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácii vodárenských spoločností spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré poskytlo záštitu na podujatie, udelená cena za mimoriadny prínos v prezentácii vodného hospodárstva a za rozvoj novej sekcie VODA.

Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
predsedkyňa ZZVH