Odborná konferencia Voda a zamestnanosť v rámci výstavy CONECO

Minulý týždeň sa uskutočnil v poradí 37. ročník výstavy CONECO-RACIOENERGIA.Súčasťou bol aj 3. ročník medzinárodnej výstavy využitia a ochrany vody – VODA 2016, nad ktorou prevzal záštitu šéf envirorezortu László Solymos. Výskumný ústav vodného hospodárstva mal svoj informačný stánok spolu s ostanými organizáciami envirorezortu. 7. apríla 2016 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila odborná konferencia Voda a zamestnanosť. Cieľovou skupinou boli študenti stredných a vysokých škôl, zamestnávatelia, ale aj širšia odborná verejnosť.

Téma konferencie bola zvolená v súlade s témou celosvetového dňa vody 2016. Išlo o aktuálnu tému v rámci Slovenska. Vodné hospodárstvo pociťuje akútny nedostatok nových pracovných síl s príslušným vzdelaním v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva.Hlavným cieľom bolo posilniť rezort vodného hospodárstva hlavne v oblasti vzdelávania.


foto 1 thmb
Predsedníčka ZZVH Ing. Ľubica Kopčová, PhD. a Ing. Stanislav Hreha, PhD, prezident AVS


foto 2 thmb
Doc. Ing. Štefan Stanko, PhD., prorektor STU


foto 3 thmb
Predsedníčka ZZVH Ing. Ľubica Kopčová, PhD. a štátny tajomník MŽP SR Ing. Norbert Kurilla


foto 4 thmb
Minister životného prostredia SR Ing. László Solymos v informačnom stánku VÚVH