IMG_4331 THUMB   IMG_4342 THUMB
Osobná prezentácia práce zamiešala poradím anonymného hodnotenia   Aj prof. M. Čistý a Ing. P. Hucko mali viaceré doplňujúce otázky na súťažiacich
     
IMG_4332 THUMB   IMG_4331 THUMB
Porota sa snažila o príjemnú bezstresovú atmosféru   Ocenený Vojtěch Pěník (vpravo) z ČR si cenu prevzal v Prahe
     
DSC_3047 THUMB   DSC_3044 THUMB
Dana Fidlerová z VÚVH a jej bentické rozsievky   Prezentácia Michala Červeňa zo Závodu Dunaj, SVP š. p.
     
IMG_4374 THUMB    
Porota a ocenení: A. Bujnová, P. Hucko, D. Fidlerová, V. Sočuvka, M. Grebeňová-Laczová, I. Kušniráková, P. Rusina    
     
IMG_4370 THUMB   IMG_4372 THUMB
Všetci traja ocenení si prevzali aj 100 € odmenu od ZZVH   V. Sočuvka (ÚH SAV) pri preberaní ceny od predsedníčky poroty