Výtvarná súťaž študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody 2016

Slávnostné odovzdávanie cien v poradí 5. ročníka výtvarnej sútaže študentov stredných umeleckých škôl sa uskutočnilo 7. apríla 2016 v Incheba Expo Clube v Bratislave v rámci odbornej konferencie s názvom Voda a zamestnosť na výstave CONECO – RACIOENERGIA-VODA. Vernisáž diel všetkých študentov bola verejnosti prístupná od 21. marca do 1. apríla 2016 v átriu Ministerstva životného prostredia SR. 
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 7 škôl, 32 študentov a bolo doručených spolu 44 diel.

Išlo o tieto stredné školy:
- Súkromná stredná škola animovanej tvorby, Bratislava
- Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre
- Stredná umelecká škola, Kežmarok
- Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
- Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Levice
- Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Vybranou technikou pre tento rok bola umelecká fotografia. Porota nakoniec rozhodla takto:

- Cenu Ministerstva životného prostredia SR získala Stanislava Ďurdáková, fotografia: „Vodný vesmír“, Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre
- Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva získala Timea Krasnayová, fotografia: „Pretvorenie“, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
- Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku získal Peter Majerníček, fotografia: „Plynutie času“, Stredná umelecká škola, Prešov
- Cenu Asociácie vodárenských spoločností získala Renata Batorová, fotografia: „Kým pijeme, žijeme“, Stredná umelecká škola, Kežmarok
 

Víťazné diela
Cena AVS thmb Cena MŽPSR thmb Cena ZZVH thmb Cena VÚVH thmb
Cena AVS Cena MŽP SR Cena ZZVH Cena VÚVH
Renata Batorová Stanislava Ďurdáková Peter Majerníček Timea Krasnayová
Stredná umelecká škola, Kežmarok Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre Stredná umelecká škola, Prešov Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Odovzdávanie cien
foto 1 thmb foto 4 thmb foto 6 thmb
Predsedníčka ZZVH Ing. Ľubica Kopčová, PhD. a štátny tajomník MŽP SR Ing. Norbert Kurilla v úvode slávnostného ceremoniálu odovzdávania cien Odovzdávanie cien Ocenení študenti